KOMUNIKAT

 

Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku.

Od 25 marca 2020 roku w szkole zostało uruchomione kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, kształcenie z wykorzystaniem w/w metod będzie kontynuowane do 26 kwietnia 2020 roku. Bardzo proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.

Beata Chmura - Dyrektor II LO w Zamościu