Plan konsultacji online.

   Na naszej stronie jest już dostępny plan konsultacji online dla poszczególnych klas. W wyznaczonych godzinach nasi nauczyciele będą, w wybranej przez siebie formie, prowadzili zajęcia online. 

Plan będzie obowiązywał od 25 marca.