E- learning

Uwaga !

Podajemy pomocne linki do nauki  zdalnej:

wolne lektury

https://wolnelektury.pl/

 

lekturygovpl

https://lektury.gov.pl/