XVI Wojewódzki Konkurs „Animowana chemia”

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie "Animowana Chemia". Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/11333,XVI-Wojewodzki-Konkurs-Animowana-chemia.html

Termin składania prac wraz z wymaganą dokumentacją upływa 28 stycznia 2020r.