Zapraszamy na spotkanie.

Zapraszamy rodziców / opiekunów na spotkanie w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 
Temat wykładu : Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki. Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2019r. w środę o godzinie 15:30 w sali nr 4.
Spotkanie poprowadzą edukatorzy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.