WOLNA I NIEPODLEGŁA

Wydarzenie podsumowujące projekt szkolny realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości  odbędą się 23 listopada 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Zostały one zorganizowane przy współpracy z Muzeum Zamojskim i Archiwum Państwowym w Zamościu.
Patronat honorowy nad uroczystością objął Pan Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość.
Rok 1918 przyniósł Polsce odzyskanie niepodległości. 11 listopada symbolicznie stał się dniem obchodów tego wydarzenia. Budowanie wolnej i niepodległej Polski było jednak procesem długim i wymagającym poświęcenia. Decyzje konferencji w Wersalu nie rozwiązywały w całości problemu granic państwa polskiego – trzeba je było sobie wywalczyć. Proces ich kształtowania zamknął się dopiero z końcem walk wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei kształt polityczny państwa to szereg decyzji uwieńczonych uchwaleniem konstytucji marcowej. Na tej drodze jednym z ważniejszych wydarzeń był dekret dotyczący organizacji władz państwowych.
22 listopada 1918 - Józef Piłsudski zatwierdził „Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”; na mocy tego dokumentu, będącego swego rodzaju ustawą zasadniczą, Piłsudski obejmował jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej” i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego.
Dekret  ustalał ustrój republikański odrodzonej Polski, organizację i kompetencje tymczasowych organów władzy państwowej do momentu ukonstytuowania wybranego w demokratycznych wyborach Sejmu Ustawodawczego, do którego równocześnie Józef Piłsudski rozpisał wybory w oparciu o ordynację proporcjonalną. Ten akt prawny był niezwykle ważnym wydarzeniem na drodze wolnej i niepodległej Polski.

 

WOLNA I NIEPODLEGLA plakat web

Program uroczystości:
Godz. 10.20 – 11.25  „Niepodległa z oddalenia i z bliska- impresje”- montaż słowno muzyczny.

Godz. 11.25 – 11.40  Przerwa

Godz. 11.40 – 14.00  Sesja naukowa:
 „Polska droga do niepodległości” -  prezentacja historyczna uczniów II LO.

Referaty:
1.    Kinga Kołodziejczyk - Emancypantki i Patriotki - wizerunki walczących Polek XIX i XX wieku.
2.    Marek Kołcon - Ogłoszenie Aktu 5 listopada 1916 r. w Zamościu.
3.    Jakub Żygawski - U progu niepodległości sytuacja przestrzenno – gospodarcza Zamościa w latach 1918- 1920.
4.     Jacek Feduszka - Działalność polityczna Maurycego Zamoyskiego w latach 1914-1924.
5.    Andrzej Pogudz - Kultura w mieście idealnym po odzyskaniu niepodległości.

Wystawa:
„Niepodległa – kontekst zamojski” – Galeria Wieszak.