Udział uczniów w sesji naukowej „Upamiętnienie Żydów, mieszkańców getta w Zamościu, ofiar Zagłady 1939-1942”

W sali Consulatus w Ratuszu (16.X.2018) uczniowie klasy II B wysłuchali wykładów w ramach sesji naukowej „Upamiętnienie Żydów, mieszkańców getta w Zamościu, ofiar Zagłady 1939-1942”. Uczestniczyli także w odsłonięciu pamiątkowych tablic na peronie PKP „Zamość Starówka”( w miejscu skąd odjeżdżały transporty do obozów zagłady),upamiętniających ofiary Holokaustu w 76 rocznicę likwidacji zamojskiego getta.
Wyjątkowe tablice to inicjatywa historyka i nauczyciela Pana  Marka Kołcona, który był jednym z głównych organizatorów całego przedsięwzięcia.