Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

 

7 marca 14 uczniów klasy IIa (matematyczno ? fizycznej) uczestniczyło w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Sandomierzu.

 

Fizyka cząstek elementarnych zajmuje się najbardziej podstawowymi składnikami materii      i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane. Największy            z akceleratorów na świecie - Wielki Zderzacz Hadronów (LCH) w CERN od końca 2009 r. dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium. W lipcu 2012 r. eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs'a, będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgsa było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek. Eksperymenty na LHC dostarczyły więc potwierdzenia tych teorii, dzięki czemu ich twórcy, François Englert i Peter W. Higgs, otrzymali  Nagrodę Nobla w 2013 r.

Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych pozwoliły uczniom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonywali samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiali swoje wyniki z fizykami z CERN.