Gra Miejska

23 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie zorganizowanym z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Projekt został określony jako gra miejska, której istotą było zdobycie jak największej ilości informacji i sporządzenie relacji o działalności zamojskich instytucji samorządowych i kulturalnych. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować film reklamujący miasto Zamość. Nasze liceum reprezentowali uczniowie klas trzecich: Aleksandra Seń, Krystian Bartoń i Artur Humenny. Opiekunem drużyny był nauczyciel wiedzy o społeczeństwie p. Piotr Mróz a patronem honorowym Pan Marek Kudela radny Rady Miasta Zamość.