Zasady funkcjonowania II LO im. M.Konopnickiej w Zamościu w dobie pandemii COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 DYREKTORA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU Z DNIA 26.08.2020r.

w sprawie: wprowadzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościuprocedur w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tutaj

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 DYREKTORA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGOIM. MARI KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIUZ DNIA 26.08.2020r.

w sprawie: wprowadzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA II LO w Zamościu W DOBIE PANDEMII COVID-19  Tutaj