Konkursy w ramach projektu ImagE50

Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Zamościaogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 11 - 15 pod nazwą'Flaga Europy'oraz konkurs literacki dla młodzieży w wieku 16 - 19 lat pod nazwą"Marzenie zwane Europą"
Konkursy są częścią projektu o nazwie„ImagE50 - Immaginare il futuro: percorso in otto tappe verso l'Europa del 2050”- finansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w ramach programu „Europa dla obywateli”. 
Uczestnikami projektu są stowarzyszenia miast partnerskich z Bagnols-sur-Cèze ( Francja), Braunfels (Niemcy),  Carcaixent (Hiszpania), Eeklo ( Belgia), Feltre (Włochy), Newbury  (Wielka Brytania) i Zamościa (Polska). 
Zwycięzcy etapu krajowego obydwu konkursów z każdego z wymienionych miast zostaną zaproszeni do udziału na koszt organizatorów w spotkaniu podsumowującym projekt, które odbędzie się w Brukseli w dniach 8 -11 września 2022 roku. 
 
Oficjalna strona projektu:  https://www.image50.eu/index.php/project
konkurs literacki - zgłoszenie 
konkurs literacki - regulamin
konkurs plastyczny - zgłoszenie
konkurs plastyczny - regulamin
 
Zachęcamy do udziału!