Majowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W przyszłym tygodniu następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 maja, 

- 4-6 maja egzamin maturalny.