Zdjęcie Roku w Galerii Wieszak

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Prawie 2000 prac wpłynęło na konkurs "Zdjęcie Roku" organizowany przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne i Zamojski Dom kultury. Za najlepsze fotografie uznano "Dystopian future vol. 1" Pawła Weremiewicza w kategorii młodzież i "Lecę gdzie chcę" Magdy Chudzik w kategorii dorośli.

Na konkurs wpłynęło 826 zgłoszeń, w sumie 1998 fotografii. W tym spełniających kryteria regulaminowe w kategorii młodzieży – 350 fotografii i dorosłych – 974. Spośród tylu zdjęć komisja konkursowa, w składzie: Andrzej Pogudz - prezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, Rafał Górski z Zamojskiego Domu Kultury, Dariusz Łukasik z Zamojskiego Domu Kultury, Wojciech Kapuściński - wiceprezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego i Piotr Komajda - członek zarządu Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, wybrała te najlepsze.

Tytuł "Zdjęcie Roku" w kategorii młodzież i nagrodę pieniężną otrzymał Paweł Weremiewicz za pracę "Dystopian future vol". 1. W kategorii dorośli za najlepsze zdjęcie uznano pracę "Lecę, gdzie chcę" Magdy Chudzik.

Równorzędne wyróżnienia w kategorii młodzież otrzymali: Jakub Kołat za zdjęcie pt. "Jesienne mgły", Szymon Ciechanowski za "Las we mgle", Paulina Antkowiak za "Prywatny deszcz", Jakub Wawrzak za "Oasis 2 No 1 Canteen" i Zofia Kuczyńska za pracę pt. "Trip". Przewodniczący jury Andrzej Pogudz przyznał również specjalne wyróżnienie Prezesa ZTF w kategorii "Młodzież" dla Katarzyny Krzyżanowskiej za "Moment".

Równorzędne wyróżnienia w kategorii dorośli otrzymali: Michał Kołaczkowski za zdj. pt. "3", Jacek Cisło za "Odnaleźć w sobie Don Kichota", Daria Lee Caged za "Bodies 3", Daniel Jagosz za fot. "Cisza", Rafał Rusek za "Wypadek TDP2020" i Olga Szewczuk za "fromdarkness". Wyróżnienie Prezesa ZTF w tej samej kategorii otrzymał Dominik Brach za "Urodziny prawnuczki w czasie pandemii".

Zwycięzcy konkursu „Fotografia roku” w kategorii dorośli otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł, zaś w kategorii dzieci i młodzież 500 zł. Osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe.

Wystawa prezentowana w Galerii „Wieszak” jest prezentacją kategorii dzieci i młodzież.