WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W SZKOLNYM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2022

ZNAMY JUŻ WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE
W SZKOLNYM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

1 2 3 4 5 6

Dnia 23.03.20022 r. odbyło się głosowanie na projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu.
Uczniowie naszej szkoły mogli wybrać jeden spośród trzech projektów, które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego: „Sofy przyjaźni”, „Pufy do siedzenia”, „Personalizowane koszulki sportowe dla uczniów”.
W wyniku tajnego głosowania wyłoniono zwycięski projekt.
Większość uczniów (63 %) poparło inicjatywę zakupu puf, które pojawią się na korytarzach naszej szkoły. Według autorów projektu „będą one idealne dla osób chcących zregenerować siły, czy też odpocząć po lekcjach”. Wnioskodawcą projektu jest Magdalena Organista (uczennica klasy II D), zaś opiekunem Pani Agnieszka Smalej.
Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na realizację projektu.

Szczegółowe wyniki głosowania zawarte są w protokole link