POZNAJEMY TAJEMNICE UKRYTE W CHROMOSOMACH

05.11.2021 r. uczniowie klasy I B gościli na lekcji biologii panią dr hab. n. med. Dorotę Koczkodaj adiunkta Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Spotkanie miało formę on-line a jego celem było m.in. poznanie „od kuchni” pracy genetyka medycznego. Pani doktor wygłosiła wykład pt. Genetyczne puzzle – poznajemy tajemnice ukryte w chromosomach.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z nowoczesnymi metodami cytogenetycznymi oraz biologii molekularnej stosowanymi w diagnostyce, profilaktyce oraz monitorowaniu leczenia chorób. Poznali narzędzia genetyczne, które wykorzystywane są w rozpoznawaniu chorób w celu zastosowania terapii spersonalizowanej, czyli indywidualnie dobranej dla pacjenta.
Uczniowie prześledzili poszczególne etapy wędrówki materiału genetycznego od pobrania do badania od pacjenta aż do efektu końcowego jakim jest wydanie wyniku z sugerowaną prognozą leczenia. Pani doktor prezentując przykładowe wyniki badań, wyjaśniała w jaki sposób „układa się” chromosomy i analizuje pod kątem mutacji.

1 3 4 5 6 7