ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! 2021

Zbieraj Baterie plakat

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół: ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! zainicjowanego przez krakowską Organizację Odzysku Opakowań SA BIOSYSTEM.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii. Telefony komórkowe mogą zawierać cenne surowce, takie jak kobalt, platyna, gal oraz metale ziem rzadkich. Wiele z nich można ponownie odzyskać przekazując zużyte telefony do recyklingu. Zamiast eksploatować naturalne zasoby Ziemi, do produkcji nowych urządzeń można wykorzystać materiały pochodzące z poddanych recyklingowi odpadów.

Zachęcamy do segregowania odpadów, a szczególnie baterii i przenośnych akumulatorów. Pojemniki na zużyte odpady znajdują się na korytarzu szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz w sali nr 3. Zużyte telefony prosimy przynosić bezpośrednio do nauczycieli chemii. Zbiórka trwa do 20 maja 2021 roku!

Przystępując do programu, nasza szkoła bierze jednocześnie udział w rywalizacji o nagrody pieniężne. W porównaniu do poprzedniej edycji, zmianie uległ sposób nagradzania uczestników w kategorii zbiórki zużytych telefonów komórkowych. W X edycji programu za każde 5 kg telefonów Placówka otrzyma bon w wysokości 50zł.

Więcej informacji na stronie www.zbierajbaterieitelefony.pl.

Zapraszamy wszystkich do udziału !