Młodzi Ekonomiści II Liceum w Zamościu

 

unnamed 9

zapraszamy do fotorelacji

8.06.2021r w Lublinie odbyło się w formie hybrydowej, podsumowanie projektu w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły.


Prężna współpraca II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaowocowała sukcesem naszych uczniów.
UMSC Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie realizował projekt edukacyjny w ramach programu edukacji ekonomicznej pod tytułem „Zarządzanie finansami - warsztaty edukacyjne oraz konkurs dla młodzieży szkół średnich”.
Celem projektu była realizacja warsztatów edukacyjnych oraz konkursu dla uczniów drugich klas wybranych szkół średnich funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego dotyczących zarządzania finansami przez osoby młode. Warsztaty zaplanowane były na okres od 15 lutego do 1 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej, poprzez platformę ZOOM.
Zaangażowanie grupy uczniów klasy II Bp i II Gp oraz uczennic Agnieszki Kowalczuk, Wiktorii Barabas, Natalii Steckiej, Marii Świst wraz z nauczycielem matematyki Agnieszką Bratkowską zostało docenione wyróżnieniami, podziękowaniami oraz cennymi nagrodami dla uczniów i szkoły przez Panią Dyrektor NBP, Dziekana Wydziału oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Wspólne zainteresowania tematyką finansów i budżetem osobistym dla początkujących sprawiło, że nawiązaliśmy współpracę z pracownikami naukowo - dydaktycznymi na Wydziale Ekonomicznym UMCS Katedry Metod Badawczych Zarządzania w Lublinie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.