Powrót do szkoły

Drodzy Uczniowie!

 Od poniedziałku zapraszamy Was do szkoły. Nareszcie po kilku miesiącach będziecie mogli zasiąść w ławkach szkolnych i bezpośrednio spotkać się z rówieśnikami i nauczycielami.

 Wiem, że jesteście pełni obaw, jak będą wyglądać te pierwsze dni i tygodnie. Opracowaliśmy zasady nauki hybrydowej, które ukierunkują naszą współpracę w najbliższym czasie.
 Wszyscy tęsknimy za normalnością! Wiemy, ile problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych przyniósł czas pandemii. W tej nowej sytuacji kluczowe jest, abyśmy się wspierali. Zależy nam przede wszystkim na odbudowaniu relacji i
integracji grup klasowych.

 Mogę Was uspokoić: przez najbliższe dwa tygodnie nauczyciele II LO nie będą planować kartkówek i dłuższych sprawdzianów. Nie chcemy Was rozliczać z efektów nauki zdalnej. Na to przyjdzie czas w latach następnych .

 W najbliższym czasie będziecie pracować na lekcjach nad nowymi zagadnieniami, nadrabiać w miarę możliwości zaległości. Mamy świadomość, że nie wszystko można uzupełnić w ciągu miesiąca, a zapisy podstawy programowej mówią, że należy ją realizować zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.
 W ciągu najbliższych dwóch tygodni każda klasa będzie podzielona na dwie grupy, jedna przyjdzie na lekcje do szkoły, druga w tym czasie równolegle będzie uczyć się zdalnie. Klasyfikacja roczna, ze względu na specyficzną tegoroczną sytuację związaną z pandemią, będzie uwzględniać oceny semestralne, dotychczas wystawione oceny cząstkowe oraz zaangażowanie ucznia w czasie nauki hybrydowej /17-28 maja/ i stacjonarnej /od 31 maja/.

                                      dn. 12 maja 2021 r.                         Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu