List do Maturzystów II LO w Zamościu

 

Drodzy Uczniowie klas III!

 

Dzisiaj 30 kwietnia 2021 r. to Wasz ostatni dzień nauki w szkole, przechodzicie
do szacownego grona Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Zamościu.
Nie będę miała jednak radości z wręczenia nagród najlepszym uczniom II LO, którzy podczas nauki w szkole angażowali się naukowo, artystycznie, organizacyjnie i sportowo
w życie Szkoły. Kończy się trudny rok szkolny - epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach i konieczność prowadzenia nauczania na odległość.
Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły i uzyskanych wyników.
Serdeczne podziękowania kieruję do Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców, którzy
z poświęceniem i troską pomagali Wam w przedmaturalnych przygotowaniach.

 


Drodzy Maturzyści!

 

W najbliższych dniach rozpocznie się dla Was czas wyjątkowej próby. Kończycie edukację w szkole ponadgimnazjalnej i przystępujecie do egzaminu maturalnego - egzaminu, określanego mianem przepustki do dorosłości.
Chciałabym życzyć Wam nie tylko powodzenia na egzaminie maturalnym, ale również cierpliwości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Życzę, byście tę wiedzę wykorzystali
w przyszłości podczas dokonywanych wyborów dalszej drogi kariery,
Życzę Wam, abyście zrealizowali wszystkie swoje marzenia i cele, i aby to, co trudne przychodziło Wam z łatwością, a to, co niewykonalne było dla Was jedynie drobną przeszkodą na drodze dochodzenia do sukcesów.

 

                                                                                                                           Beata Chmura
                                                                                                 Dyrektor II LO im. M.Konopnickiej w Zamościu