Komunikat dla uczniów klas III

Dyrektor II LO w Zamościu informuje, że zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia liceum odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021r. (piątek)

w formie spotkań z wychowawcami w wyznaczonych salach wg harmonogramu.

Proszę uczniów o niegromadzenie się w budynku oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego (nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz noszenia maseczki do momentu zajęcia miejsca w sali)
klasa
godzina
sala
3A
9,00
7
3B
10,00
5
3C
9,30
25
3D
10,30
23
3E
11,00
38
3F
11,30
4
 
Świadectwa będzie można odebrać także razem z zaświadczeniami maturalnymi OKE.                                                                                                                                      
                                                                       Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu