"Czy wiesz czym oddychasz? Czyli o tym, co chemik widzi w powietrzu"

1 2 3 4

"Chemia niejedno ma imię" to cykl wykładów popularnonaukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywających się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie, których prezentowane są najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki oraz wykłady o tematyce historycznej i ciekawostkowej. Wykład on-line "Czy wiesz czym oddychasz?

Czyli o tym, co chemik widzi w powietrzu" poprowadzony przez dr Beatę Kultys, starszego wykładowcę w Zakładzie Chemii Środowiska, mieli okazję wysłuchać dnia 16 marca 2021 uczniowie klasy 2Bp naszej szkoły. Z jednej strony zamknięte pomieszczenie jest barierą chroniącą przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego, zmiennymi warunkami pogodowymi – deszczem, wiatrem, niską lub wysoką temperaturą, z drugiej jednak strony – w zamkniętych wnętrzach następuje często kumulacja toksycznych związków organicznych i nieorganicznych, co nie pozostaje bez wpływu na ludzkie zdrowie. W procesie monitoringu zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego istotnym zagadnieniem jest kontrola poziomu i źródeł emisji lotnych związków organicznych, które – według Światowej Organizacji Zdrowia – w głównej mierze podejrzewane są o wywoływanie syndromu chorych budynków. Poważnym źródłem zanieczyszczeń w użytkowanych pomieszczeniach są materiały budowlane i wyposażeniowe, będące źródłem ciągłej emisji stosunkowo niewielkich ilości lotnych związków organicznych. Konieczna jest zatem nieustanna kontrola parametrów jakości powietrza wewnętrznego oraz świadomość istniejących zagrożeń.