Kolejne wykłady UPZ dla uczniów II LO

DSAF13

ostatnim tygodniu odbyły się kolejne spotkania w formule online w ramach współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Uczelnią Państwową w Zamościu. Młodzież klas: 1c, 1e, 2ag, 2bp, 2bg, 2eg, 2fp, 3d i 3f wzięła udział w zajęciach: „Najczęstsze błędy wymowy angielskiej popełniane przez polskich uczniów” przeprowadzonych przez p. Magdalenę Margol-Klimek oraz w wykładzie p. Moniki Rajtak: „Deadly Serious About Fashion”. W ramach pierwszego spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie błędy mogą doprowadzić do zmiany sensu wypowiedzi – a w konsekwencji często do nieporozumień językowych – oraz jak ich uniknąć.
Drugi z wymienionych wykładów podkreślał ścisłe powiązania między zmieniającymi się trendami w modzie a zagrożeniem dla środowiska. W dużym stopniu lekceważone jest ono przez przemysł tekstylny – „szybka moda” równie szybko zabija naszą planetę. Dr Monika Rajtak zwróciła też uwagę na niehumanitarne warunki pracy osób zatrudnianych przy produkcji ubrań, czego powinniśmy być świadomi, kupując kolejny niekoniecznie potrzebny element odzieży.

TBPU2 DSAF7