„Światełko pamięci”

Światełko pamięci

Zakończyła się akcja zapalania wirtualnych zniczy na grobach nauczycieli II LO w Zamościu.
Wzięła w niej udział klasa 2dg.
Młodzież podczas godziny wychowawczej z p. Agnieszką Baraniecką zapoznała się
przygotowaną przeze mnie prezentacją. Następnie uczniowie, wykorzystując linki do siedmiu stron, zapalili znicze na grobach czterech nauczycieli na Cmentarzu Katedralnym oraz trzech na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Szczególna pochwała należy się uczniom, którzy na moją prośbę, nie czekając na godzinę wychowawczą, już dzień wcześniej zapalili kilkanaście wirtualnych zniczy.
Łącznie zapłonęło prawie 80 światełek.
Planujemy powtórzenie akcji w przyszłym roku szkolnym.
Elżbieta Łaszcz