Diagnoza w klasach III i przydział sal dla klas 1, 2 i 3 w dniach 09-14 września

09 września br.-diagnoza z języka polskiego 8.00-10.45

10 września br.-diagnoza z matematyki 8.00-10.45

11 września br.-diagnoza z języka obcego 8.00-9.50

14 września br.-diagnoza z przedmiotu w rozszerzeniu 8.00-10.45

UWAGA: diagnoza z jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego w rozszerzeniu odbędzie się w późniejszym terminie (po 14 września br.)

ZMIANA PRZYDZIAŁU SAL

Przydział sal dla wszystkich uczniów szkoły w związku

z koniecznością przeprowadzenia diagnoz w klasach trzecich

W dniach 09-10 września (środa, czwartek) dotyczy tylko trzech pierwszych godzin lekcyjnych

W dniu 11 września (piątek) dotyczy tylko dwóch pierwszych godzin lekcyjnych

W dniu 14 września (poniedziałek) dotyczy tylko trzech pierwszych godzin lekcyjnych

Klasa

sala

Klasa

sala

1a

23

3a (19)

34

1b

7

3b (24-4)

uczniowie o nr w dzienniku 21,22,23,24przechodzą do sali 37

35

1c

19

3c (24-4)

uczniowie o nr w dzienniku 21,22,23,24przechodzą do sali 37

36

1d

6

3d (28-8)uczniowie o nr w dzienniku 21,22,23,24,25,26,27,28przechodzą do sali 37

31

1e

3

3e (23)

38

1f

46

3f (19/19)

32/33

2Ag

8

3b (4ucz.),3c (4 ucz.),3d(8 ucz.)

37

2Bg

24

 -----------  --------

2Cg

4

----------- --------

2Dg

21

----------- --------

2Eg

5

----------- -------- 

2Ap

51

----------- -------- 

2Bp

47

-----------  -------- 

2Cp

22

-----------  -------- 

2Dp

37

-----------  -------- 

2Ep

25

-----------  -------- 

2Fp

9

-----------  -------- 

2Gp

52

-----------  --------