LIST DYREKTORA SZKOŁY DO UCZNIÓW, ICH RODZICÓW I PRACOWNIKÓW II LO IM. M.KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO W SYTUACJI PANDEMII

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w sytuacji, kiedy nie wiadomo, co przyniosą nam najbliższe tygodnie i miesiące. Musimy jak najdłużej zachować możliwość nauki w bezpośrednim, a nie internetowym kontakcie ucznia z nauczycielem. Nam wszystkim zależy, żeby nauka w budynku szkolnym odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem roku przygotowaliśmy regulamin i procedury naszego funkcjonowania na terenie szkoły /są one także zamieszczone na naszej stronie i w dzienniku elektronicznym/.
Bardzo proszę zapoznać się z ich zapisami i realizować zawarte tam zasady.

Najważniejsza zasada brzmi : „Nie przychodzę do szkoły chory, gdy w moim najbliższym otoczeniu jest osoba chora lub znajduje się na kwarantannie”

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy nie można zachować dystansu społecznego, jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka zakażenia jest zasłanianie nosa i ust. Apeluję, żeby w miejscach, gdzie spotykają się duże grupy uczniów z różnych klas, takich jak np. korytarze podczas przerw - nosić maseczki lub przyłbice.

Pamiętajmy stale o dezynfekcji rąk.

Musimy wykazać się cierpliwością i determinacją w zachowywaniu zaleceń epidemicznych. Bardzo na to liczę ze strony wszystkich szkolnych środowisk – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Wszystkim życzę zdrowia i dobrego – mimo wszystko – roku szkolnego.

Beata Chmura, dyrektor II LO w Zamościu

Zamość, 28 sierpnia 2020r.