Odbiór świadect maturalnych

We wtorek 11.08.2020r. od godziny 10:00 w sali gimnastycznej  będą rozdawane świadectwa maturalne. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów w celu zapobiegania rozpowszechniania się Covid-19.