Komunikat dla Maturzystów 2020

     Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

W dniu egzaminu zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami.

  • sala gimnastyczna zdający wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym od strony boiska
  • sale 3, 4,5, zdający wchodzą wejściem od parkingu
  • sale 6, 19,21,22,31,32,33,34,35 zdający wchodzą wejściem głównym,
  • sale 7,8,9,23,24,25,36,37,38,47 zdający wchodzą wejściem przy sklepiku.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, plecaków, książek, telefonów komórkowych, maskotek. Tylko dozwolone na egzaminie przybory oraz wodę/napój.