PRACE ZGLOSZONE DO PRZEGLADU  „REPORTAZ 2017”

VII ZAMOJSKI PRZEGLAD – REPORTAZ 2017

„W nas jest raj, pieklo i do obu szklaki” .
Jacek Kaczmarski

 

PRACE LITERACKIE:

 

 

PRACE FOTOGRAFICZNE: