PRACE ZGLOSZONE DO PRZEGLADU  „REPORTAZ 2015”

V ZAMOJSKI PRZEGLAD – REPORTAZ 2015

"Wszyscy o wszystkim malo wiemy"

Ryszard Kapuscinski "Podróze z Herodotem"

 

PRACE LITERACKIE: